Mobilsugeren

Vi kan tilbyde opsætning af mobil Miljø Sugere (Ventilerer op til 20.000m3/T) ved udførsel af entrepriser hvor behov for dette er nødvendigt.

Vi kan i helt særlige tilfælde leje maskinerne ud efter nærmere aftale.

Maskinerne er alle egenudviklede, og nye/Nyere. Således er sugekapaciteten helt i orden, ligesom der er designet så der let kan foretages rensning og tømning ved behov. Dertil kan bigbags fyldes helt på vores egenudviklede modeller.

En effektiv og miljørigtig løsning ved:

Meget støvende arbejder som f.eks. Sandblæsning af tanke, kedler mv. Samt ved nedrivning for støvreduktion

Water-jet arbejde for fjernelse af varme og damp (Ved at ventilerer så meget luft bliver arbejdet udholdeligt og effektiviteten ved vandskæringen langt bedre)

Indblæsning af kold luft i lukkede rum, eller udtræk af varm luft v. Feks. Nedkøling af kedler hvis Sugetrækket skal spærres eller andet som forhindre det i at køre.

Arbejder med behov for stor luftudskiftning og/eller ventilation som maling med opløsningsmidler mv.

Sektionering af arbejdsområder indvendigt hvor der kræves flere entreprenører i gang samtidig -Man kan arbejde ”vådt og tørt” side om side blot ved at skabe undertryk i begge sektioner.

Sugerne er bygget på 3 akslet trailer som kan komme ind de fleste steder. Kræver 63A sikring for start – Samt kompressor/Trykluft for rengøring af filtre under brug.

Vand/Damp sugerne vi har bygget er endnu mere “Håndterbare” Og kan komme ind på en palle. Kræver også 63A for start

Støv håndteres altid via lukket sneglesystem direkte i big bags og kan håndteres uden spredning til omgivelserne.