Growing Trees Foundation

Nordic Powergroup A/S mener at virksomheder har en unik mulighed for at skabe positive forandringer i samfundet, og at vi alle har et ansvar for at gøre verden mere bæredygtig.

Derfor glæder det mig, at vi sammen med vores kunder og partnere nu kan bidrage til skabelsen af helt nye Folkeskove i Danmark og verdenen, hvor vi ved at plante flere træer både skaber nye rekreative områder for borgerne, bekæmper den globale opvarmning, beskytter vores grundvand og støtter op om FN's verdens mål for bæredygtig udvikling.

Med initiativet bliver vi nu en del af en større sammenhæng - Etableringen af de nye Folkeskov sker som en del af World Economic Forums initiativ '1 trillion trees', der har et mål om at bevare, genoprette og plante en billion (tusind milliarder) træer inden udgangen af dette årti.

Nordic Powergroup A/S har dedikeret sig til at bidrage til det globale projekt, hvor vi vælger at støtte i Danmark og rundt omkring i udvalgte dele af verdenen med etablering af Folkeskove rejsning af nye skove.

For at skabe noget så unikt har vi lavet et samarbejde med Growing Trees Foundation, som gør det muligt at etablere og vedligeholde nye skove til bekæmpelse af klimaforandringer samt reduktion af CO2. Skoven er populært sagt jordens lunger. Udover at vi nu kan ånde lettet op på baggrund af de nye "lunger", vi sammen skaber, sørger tiltaget også for at få renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv samt nye områder til danskernes og beboernes frilufts/liv

Jan C. Nandfred – Direktør

 

JCN Industriservice har p.t. doneret
3.850 træer til Folkeskove i Danmark
650 træer til Balsaskove i Amazonas