Velkommen til JCN Industriservice

Vi tilbyder:

Mobil industriel afrensning og overfladebehandling i hele Danmark døgnet rundt og året rundt.

Blæserensning og højtryksspuling af kedler, tanke, rør, broer og øvrige konstruktioner

Sprængning af slagger og konstruktioner i kedler, siloer eller lignende.

Overfladebehandling af beton og stål til alle korrosionskategorier. Typisk med Epoxy, Polyuretan eller Glass Flake Lining.

Vi kan også brandbeskytte jeres konstruktioner inde som ude.

Tørstofsugning med egne og nyeste tørstofsugere og Danmarks eneste Supersuger!

https://gn-hojtryk.dk/media/1086/video.mov

Mobilventilation for støvreduktion, ventilering og/eller sektionering af arbejdsområder ved støvende, varme eller fugtige arbejder.

Algebehandling af udestående konstruktioner

Overfladebehandling

JCN Industriservice ApS tilbyder alle typer af Industriel overfladebehandling.

Vi arbejder typisk med Epoxy og/eller Polyuretanprodukter, Glass Flake lining, Brandmaling mv.
Vi kan sammen med egen tilknyttet Frosio Inspektører forestå hele malerentreprisen fra planlægning til aflevering og kvalitetssikring.

Vores kompetencer omfatter bl.a. overfladebehandling af flg.

 • Tanke (udvendigt – Typisk Epoxy/polyuretan løsninger)
 • Tanke (Indvendigt – Typisk Epoxy eller Glass Flake Lining løsninger)
 • Rørkonstruktioner på raffinaderier, olieterminaler og industrianlæg
 • Stærkt basiske eller sure miljøer som røg/gasanlæg, posefiltre mv. (Glass Flake Lining)
 • Skorstene (Typisk som tanke udvendigt)
 • Gulve (Typisk Epoxy og polyuretan be/udlægninger) Giver meget slidstærke og flotte fugefri gulve i industri og privat
 • Bærende konstruktioner (Epoxy og brandmalinger især)

Står I med en opgavetype som ikke er nævnt ovenfor, så sidder vi klar ved telefonerne på tlf. 8282 8889

Mobilsugeren

Vi kan tilbyde opsætning af mobil Miljø Sugere (Ventilerer op til 20.000m3/T) ved udførsel af entrepriser hvor behov for dette er nødvendigt.

Vi kan i helt særlige tilfælde leje maskinerne ud efter nærmere aftale.

Maskinerne er alle egenudviklede, og nye/Nyere. Således er sugekapaciteten helt i orden, ligesom der er designet så der let kan foretages rensning og tømning ved behov. Dertil kan bigbags fyldes helt på vores egenudviklede modeller.

En effektiv og miljørigtig løsning ved:

Meget støvende arbejder som f.eks. Sandblæsning af tanke, kedler mv. Samt ved nedrivning for støvreduktion

Water-jet arbejde for fjernelse af varme og damp (Ved at ventilerer så meget luft bliver arbejdet udholdeligt og effektiviteten ved vandskæringen langt bedre)

Indblæsning af kold luft i lukkede rum, eller udtræk af varm luft v. Feks. Nedkøling af kedler hvis Sugetrækket skal spærres eller andet som forhindre det i at køre.

Arbejder med behov for stor luftudskiftning og/eller ventilation som maling med opløsningsmidler mv.

Sektionering af arbejdsområder indvendigt hvor der kræves flere entreprenører i gang samtidig -Man kan arbejde ”vådt og tørt” side om side blot ved at skabe undertryk i begge sektioner.

Sugerne er bygget på 3 akslet trailer som kan komme ind de fleste steder. Kræver 63A sikring for start – Samt kompressor/Trykluft for rengøring af filtre under brug.

Vand/Damp sugerne vi har bygget er endnu mere “Håndterbare” Og kan komme ind på en palle. Kræver også 63A for start

Støv håndteres altid via lukket sneglesystem direkte i big bags og kan håndteres uden spredning til omgivelserne.

Sprængningsrensning

Vi tilbyder vores kunder Sprængningsrensning 24/7/366 🙂

Sprængningerne kan udføres både online og offline.

Ved Online sprængninger kan disse opgaver udføres op til ca. 1350 gr. C – dette med helt nyudviklede vandkølede lanser som kan “knækkes” således, at placering af de isolerede sprængladninger i varme områder, kan ske endnu mere præcist.

Med de vandkølede lanser forlænges tiden før nødvendig detonering betragteligt.

Sprængningerne kan også udføres som sikkerhedssprængninger ved nedlukning/revision, for at sprænge slagger ned og dermed sikre stilladsarbejderne inden de skal ind og rejse stilladser til de efterfølgende arbejder, samt for at forkorte sandblæsningen eller spulingen, ved at fjerne alle de løse slagger og aske forinden.

Vi udarbejder meget gerne i samarbejde med kunden en sprængningskalender for, at I kan holde kedlen kørende imellem revisionerne.

Vi kan i faste intervaller med små kontrollerede sprængninger sørge for, at overhedere, økonomisere mv. holdes åbne så varmeoptag/luftgennemstrømning holdes på et maximum.

Vi kan udføre sprængningerne ved selv minimal plads.

Metoden anbefales især til affalds- og biokedler, rensning af fyrrum, overhedere, økonomisere samt El- filtre, kalksiloer mv.

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak om løsningsmuligheder eller for afgivelse af et tilbud på netop jeres opgave.

Højtryksspuling og algebehandling

Vi tilbyder spuling og højtryksspuling fra haveslange og til 3000 bar – alene og sammen med professionelle samarbejdspartnere

Dette kan med stor fordel benyttes følgende steder:

 • Tankrensninger (udvendigt og indvendigt med crawler og Bullworker løsninger)
 • Forbrændings Kedler – Fra affalds siloen og til toppen af skorstenen. Slagge opbygning i overheder sektioner kan blødgøres med spuling og ønskes efterfølgende rør inspektion kan der sandblæses. Økonomisere kan med stor fordel spules for fjernelse af slagge opbygning for bedre effekt eller inspektioner.
 • På stålkonstruktioner hvor ståloverfladen generelt er god, og det er nok blot at fjerne gammel maling for kontrol og efterfølgende pålægning af ny coating (Der kommer flere og flere nye malinger som går direkte på UHT rensede overflader)
 • Vi tilbyder sedimentering af vand for minimalt vandforbrug og langt mindre håndteringsomkostninger ved bortskaffelse

 

Algebehandling og overfladerens.

 • Algebehandling af udendørs konstruktioner som tage, indkørsler, terrasser, malede overflader mv. Ved begroninger
 • Overflade Tilpasset højtryksspuling af flisepest/Lav
 • Imprægnering af div. Overflader efter højtryksspuling

Blæserensning og rensning af posefiltre

Blæserensning af kedler mv.

Vi udfører blæserensning med mange forskellige typer blæsemiddel.

Inden opgavestart og i samarbejde med kunden foretages altid en vurdering af bedst mulig metode, og der planlægges ud fra dette i forhold til arbejdsmiljø og omgivelser.

Vores folk har meget stor erfaring i f.eks.:

 • Sandblæsning af stål og glasfiber – Især alle typer forbrændingskedler, Ståltanke, skibe, og andre stålkonstruktioner.
 • Glasblæsning af sarte overflader som aluminium eller andre overflader hvor man ønsker en meget fin afrensning af støv, slagger og øvrige belægninger.
 • Blæserensning af Infrastrukturelle konstruktioner
 • Husfacader
 • Øvrige stål og betonkonstruktioner

Ved mindre afrensnings opgaver,  f.eks. Pletreparationer af malinger ved svejsninger og lignende, kan vi tilbyde Bristle-Blaster afrensning. Dette er en ”kold” afrensning med MBX`s speciel patenterede vinklede børster, som der efterlader den afrensede overflade i helt op til SA 2,5.  Vi har både el og luftdrevne maskiner som har hver deres fordel.

Kedlers ståloverflader blæser vi altid efter ISO 8501-1

Dette så vi worldwide altid snakker samme renheds/Rensnings niveau når vi blæserenser!

SA 1 – Sandsvirpning således at stålet fremstår renset for løs slagge og aske – Murværk er blæst løst for aske/Støv

SA 2 – Sandblæsning således at stålet kan inspiceres, tykkelsesmåles, svejses og skærebrændes. Stålet/Rørene er støvfrie

SA 2,5 – Sandblæsning til næsten rent stål. Her kan foretages svejse og skærebrænder arbejde. Også Inconel Svejsning. 

SA 3 – Stålet fremstå Metallisk rent uden skygger og lign. Inconel Svejsning kan udføres. Ved blæsning af inconel kan vi  assisterer med oversprøjtning m. Vand samt svejseprimer

 

Rensning af Posefiltre:

Vi har desuden bl.a. Med udgangspunkt i rapporten fra år 2000 fra “Dansk Energi Analyse A/S” (Indsat herunder efter aftale med Mogens Johansson) besluttet, at tilbyde energimæssig optimering ved afrensning af industriens posefiltre.

Dette udføres med trykluft på stedet, uden afmontering af filtrene. Og udført med speciale egenudviklede dyser til formålet.

http://www.dea.dk/images/stories/dea/rapporter/Energimaessig_optimering_af_industriens_posefiltre.pdf

KONTAKT JCNI

KONTAKT OS FOR TILBUD ELLER YDERLIGERE OPLYSNINGER

Administration

JCN Industriservice ApS
Meterbuen 33
2740 Skovlunde
CVR: 39053314
Tlf. +45 8282 8889
Mail: kontakt@jcni.dk

Indehaver
Jan C. Nandfred
Tlf +45 4254 5637
Mail: jan@jcni.dk

Roskilde afdeling

Øde Hastrup Vej 67
4000 Roskilde

 

Drifts & Salgs spørgsmål
Tlf. + 45 8282 8889
Mail: kontakt@jcni.dk

Drifts & Administrativ Koordinator
Mike Thomassen
Tlf. +45 29726353
Mail: mike@jcni.dk

Ved akut behov for hjælp 24/7/365

ift. Sprængning, kedelrensning, Spuling, sugning mv. kan vi træffes 24/7/365 på:

Tlf. +45 4254 5637 (Jan C. Nandfred - Alle opgaver)

Tlf. +45 5253 6719 (Magnus Ditlevsen - Alle opgaver)

Tlf. +45 2421 1091 (Kenneth Wegge - Sprængnings opgaver DK, SE, NO)