ISO 14001 & 18001 (45001)

Indarbejdelse af ISO 14001 & 45001 i virksomheden.

 • JCN Industriservice ApS ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og ansvarlig virksomhed. Derfor arbejder vi systematisk med miljøledelse og indarbejdelse af miljø- og klimahensyn som en helt naturlig del – både af den daglige drift, men også i den fortsatte udvikling af virksomheden.
  Vi kommunikerer åbent om vores miljømålsætninger, vores ressourceforbrug, og om hvordan vi påvirker miljøet. Vi stræber efter at tilrettelægge vores opgaver således, at miljøet belastes mindst muligt og forbruget af råstoffer og energi minimeres. Derfor benytter vi bl.a. Udelukkende dieseludstyr der som minimum er mærket “low Co2 Emission”. Hvad angår vores kompressorer kører de fra marts måned 2019 med Add-blue. Dertil er de støjreduceret således de maximalt har et lydtryksniveau på 71db målt jf. ISO 2151.
 • Vores miljøledelsessystem bliver udarbejdet med udgangspunkt i DS/EN ISO 14001:2004 standarden, og vi forpligter os til løbende at iværksætte aktiviteter og tiltag som der forbedrer vores miljøindsats.
 • Hvor det ønskes leveres kompressorer på ren El, og blæsemiddel som genbrugsglas/Reblast.

 

 • Medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel har højeste prioritet hos JCN Industriservice ApS. Derfor udarbejder vi en HSE politik som definerer hvordan vi vil sikre en arbejdsmiljømæssig forsvarlig drift på opgaverne, forebygge arbejdsulykker og trivselsproblemer.
 • Vi vil opretholde et arbejdsmiljøledelsessystem iht. DS/OHSAS 18001;2008. I starten af 2020 overgik vi til det nye ISO 45001
 • Vi vil overholde den gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet
 • Vi forpligter os løbende til at forbedre arbejdsmiljøet
 • Vi sørger for uddannelse og oplysning af vores medarbejdere
 • Vi arbejder aktivt med at reducere antallet af arbejdsskader
 • Vi tilskynder at alle medarbejdere tager aktiv stilling til deres arbejdsmiljø samt rapportere ulykker eller nærved ulykker
 • Vi opfordrer alle til at bidrage med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet
 • Vi inddrager arbejdsmiljømæssige forhold ved beslutninger om investeringer i udstyr
 • Vi sikrer at arbejdsmiljøpolitikken efterleves af alle i hele organisationen og, at arbejdsmiljøtiltag bliver gennemført bedst muligt indenfor de økonomiske rammer