Blæserensning og rensning af posefiltre

Blæserensning af kedler mv.

Vi udfører blæserensning med mange forskellige typer blæsemiddel.

Inden opgavestart og i samarbejde med kunden foretages altid en vurdering af bedst mulig metode, og der planlægges ud fra dette i forhold til arbejdsmiljø og omgivelser.

Vores folk har meget stor erfaring i f.eks.:

  • Sandblæsning af stål og glasfiber – Især alle typer forbrændingskedler, Ståltanke, skibe, og andre stålkonstruktioner.
  • Glasblæsning af sarte overflader som aluminium eller andre overflader hvor man ønsker en meget fin afrensning af støv, slagger og øvrige belægninger.
  • Blæserensning af Infrastrukturelle konstruktioner
  • Husfacader
  • Øvrige stål og betonkonstruktioner

Ved mindre afrensnings opgaver,  f.eks. Pletreparationer af malinger ved svejsninger og lignende, kan vi tilbyde Bristle-Blaster afrensning. Dette er en ”kold” afrensning med MBX`s speciel patenterede vinklede børster, som der efterlader den afrensede overflade i helt op til SA 2,5.  Vi har både el og luftdrevne maskiner som har hver deres fordel.

Kedlers ståloverflader blæser vi altid efter ISO 8501-1

Dette så vi worldwide altid snakker samme renheds/Rensnings niveau når vi blæserenser!

SA 1 – Sandsvirpning således at stålet fremstår renset for løs slagge og aske – Murværk er blæst løst for aske/Støv

SA 2 – Sandblæsning således at stålet kan inspiceres, tykkelsesmåles, svejses og skærebrændes. Stålet/Rørene er støvfrie

SA 2,5 – Sandblæsning til næsten rent stål. Her kan foretages svejse og skærebrænder arbejde. Også Inconel Svejsning. 

SA 3 – Stålet fremstå Metallisk rent uden skygger og lign. Inconel Svejsning kan udføres. Ved blæsning af inconel kan vi  assisterer med oversprøjtning m. Vand samt svejseprimer

 

Rensning af Posefiltre:

Vi har desuden bl.a. Med udgangspunkt i rapporten fra år 2000 fra “Dansk Energi Analyse A/S” (Indsat herunder efter aftale med Mogens Johansson) besluttet, at tilbyde energimæssig optimering ved afrensning af industriens posefiltre.

Dette udføres med trykluft på stedet, uden afmontering af filtrene. Og udført med speciale egenudviklede dyser til formålet.

http://www.dea.dk/images/stories/dea/rapporter/Energimaessig_optimering_af_industriens_posefiltre.pdf