Blæserensning og rensning af posefiltre

Fristråleblæsning er en af de mest anvendte afrensningsmetoder (Ofte kaldet sandblæsning).

Vi udfører blæserensning med mange forskellige typer blæsemiddel.

Inden opgavestart og i samarbejde med kunden foretages altid en vurdering af bedst mulig metode, og der planlægges ud fra dette i forhold til arbejdsmiljø og omgivelser.

Vores folk har meget stor erfaring i f.eks.:

  • Sandblæsning af stål og glasfiber overflader (Skibe, Rør, tanke, forbrændings kedler mv.)
  • Glasblæsning af sarte overflader som aluminium eller andre overflader hvor man ønsker en meget fin afrensning af støv, slagger og øvrige belægninger.
  • Blæserensning af Infrastrukturelle konstruktioner
  • Husfacader
  • Øvrige stål og betonkonstruktioner

Ved mindre afrensnings opgaver,  f.eks. Pletreparationer af malinger ved svejsninger og lignende, kan vi tilbyde Bristle-Blaster afrensning. Dette er en ”kold” afrensning med MBX`s speciel patenterede vinklede børster, som der efterlader den afrensede overflade i helt op til SA 2,5.  Vi har både el og luftdrevne maskiner som har hver deres fordel.

Vi har desuden bl.a. Med udgangspunkt i rapporten fra år 2000 fra “Dansk Energi Analyse A/S” (Indsat herunder efter aftale med Mogens Johansson) besluttet, at tilbyde energimæssig optimering ved afrensning af industriens posefiltre.

Dette udføres med trykluft på stedet, uden afmontering af filtrene. Og udført med speciale egenudviklede dyser til formålet.

http://www.dea.dk/images/stories/dea/rapporter/Energimaessig_optimering_af_industriens_posefiltre.pdf